Професионално учителско
портфолиоинж. Стефка Дамянова
главен учителпо "Компютърна графика и ИТ"
в Национална гимназия попластични изкуства и дизайн"Академик Дечко Узунов" - Казанлък
stefka-small.JPG


Учителското портфолио – знак за качеството на педагогическата дейност
Портфолиото на учителя е доказателствена колекция от документи, показващи професионалния път на учителя и придружаващи професионалната му биография. Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и актуализиране.